Artiklar om inkomstförsäkringar

Allt fler seniorer på arbetsmarknaden

Fler och fler äldre fortsätter att arbeta efter pensionsålder. Bättre hälsa och arbetsmiljö samt brist på arbetskraft är några av skälen till detta, skriver Arbetet. I och med detta har också bemanningsföretag som hyr ut senior arbetskraft vuxit de senaste åren. Det blir allt vanligare att…

Arbetsmarknadsutbildningar fortsätter ge positiv effekt

Effekterna av arbetsmarknadsutbildningar har blivit allt mer positiva de senaste tre åren. Det skriver Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande. I dag är det större andel av dem som går en arbetsmarknadsutbildning som får jobb efter ett år än bland dem som inte går en sådan utbildning. En …

Bättre löneutveckling om chefen har mandat

Ingenjörers löneökning påverkas av om deras chefer har mandat att sätta lönen eller inte. Det visar statistik som Sveriges Ingenjörer har tagit fram. Fackförbundet uppmanar medarbetare att starta akademiska fackföreningar på arbetsplatsen för att kunna ha mer inflytande över sina lönesamta…

Arbetsförmedlingen säger upp färre än väntat

Antalet uppsagda från Arbetsförmedlingen blir färre än vad myndigheten tidigare har varslag om. Efter stor personalomsättning och omplaceringar är det i nuläget 1 600 personer som kommer att sägas upp, enligt tidningen Arbetet. Fler tjänster be…

Unionen: Ojämlika löner inom elitfotbollen

En kartläggning från Unionen visar att kvinnliga fotbollsspelare på elitnivå har betydligt lägre löner och sämre anställningsförhållanden än manliga fotbollsspelare. Unionens medlemstidning Kollega skriver att hälften av damspelarna behöver jobba deltid på sidan av fotbollen, vilket ä…

TCO kritiserar nedläggningar av Arbetsförmedlingens kontor

Fackorganisationen TCO varnar för att Arbetsförmedlingens nedläggningar kommer att få allvarliga konsekvenser för den svenska arbetsmarknaden. Tidningen Publikt skriver att framför allt långtidsarbetslösa och grupper som står långt utanför arbetsmarknaden kommer att få svårare att hitta jo…

Omställningsstöd hjälper allt fler till nytt jobb

Fler arbetssökande än någonsin kommer tillbaka till arbete genom omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL. En ny rapport från organisationen visar att de flesta deltagare får nytt jobb inom loppet av ett år, men varslar samtidigt om en oroväckande ökning av konkurser, skriver tidningen Ar…

Arbetslösheten minskar långsammare än tidigare

Arbetslösheten har stadigt minskat under några år och fortsätter åt samma håll, men nu tycks minskningen ha planat ut jämfört med förra året. Vad vändningen beror på kan Arbetsförmedlingen ännu inte säga säkert, men det är möjligt att arbetslösheten kan börja stiga svagt under nästa år, sk…

De flesta sjuksköterskorna stannar inom vården

Den så kallade Lust-studien, som undersökt sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters tillvaro över tid, visar att 95 procent väljer att stanna inom yrket. Trots det är det en femtedel av deltagarna som överväger att sluta som sjuksköterska, framför allt på grund av arbetstider, skriver t…

Tusentals färre jobb när bostadsbyggandet minskar

Bostadsbyggandet minskar, vilket kommer att få konsekvenser för arbetande inom byggbranschen. Enligt Dagens Nyheter beräknar Sveriges Byggindustrier att 7 000 jobb kommer att försvinna på grund av den bromsande bostadsmarknaden. Trenden med minskat byggande förväntas fortsätta även under n…