Artiklar om inkomstförsäkringar

Arbetslösheten minskar långsammare än tidigare

Arbetslösheten har stadigt minskat under några år och fortsätter åt samma håll, men nu tycks minskningen ha planat ut jämfört med förra året. Vad vändningen beror på kan Arbetsförmedlingen ännu inte säga säkert, men det är möjligt att arbetslösheten kan börja stiga svagt under nästa år, sk…

De flesta sjuksköterskorna stannar inom vården

Den så kallade Lust-studien, som undersökt sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters tillvaro över tid, visar att 95 procent väljer att stanna inom yrket. Trots det är det en femtedel av deltagarna som överväger att sluta som sjuksköterska, framför allt på grund av arbetstider, skriver t…

Tusentals färre jobb när bostadsbyggandet minskar

Bostadsbyggandet minskar, vilket kommer att få konsekvenser för arbetande inom byggbranschen. Enligt Dagens Nyheter beräknar Sveriges Byggindustrier att 7 000 jobb kommer att försvinna på grund av den bromsande bostadsmarknaden. Trenden med minskat byggande förväntas fortsätta även under n…

Sjusköterskor hotar med uppsägning om nytt avtal införs

Neonatalavdelningarna på Karolinska sjukhuset och Danderyds sjukhus riskerar att förlora ett 20-tal specialistsjuksköterskor om det nya avtalet gör att de får sämre betalt. Det nya avtalet kan göra att de förlora flera tusenlappar i lön varje månad skriver tidningen Vårdfokus.På neonatalav…

Hög arbetsbelastning – orsaken till jobbstress

Unionens arbetsmiljöbarometer visar att många svenska tjänstemän har en för hög arbetsbelastning som ofta leder till stress. I längden kan stressen leda till ohälsa och för att undvika det menar fackförbundets ordförande Martin Linder att chefer och arbetsgivare måste ta sitt ansvar och ar…

Arbetslösheten minskade i februari

Arbetslösheten fortsätter att minska och störst är minskningen bland män. Antalet inskrivna arbetslösa har minskat med 18 000 personer totalt. En förklaring kan vara att fler utrikesfödda män får jobb nu än tidigare.Arbetsförmedlingen ser nu en minskning av antalet inskrivna som är arbetsl…

Arbetsförmedlingen kan säga upp fler anställda

När mer än hälften av Arbetsförmedlingens kontor ska läggas ner pressas facket att snabbt agera annars riskerar de att ännu fler personer sägs upp. Enligt Sekos fackliga företrädare Ulf Törnqvist upplever de att de hamnat i en gisslansituation skriver Sekotidningen.När 130 av Arbetsförmedl…

Kostnaden för hyrpersonal är rekordhög

Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor är de kostnader som ökar mest inom vården. Enligt tidningen Vårdfokus ökade kostnaderna med 4,4 procent under 2018. Den totala kostnaden för inhyrd personal uppgick då till lite mer än 5,4 miljarder kronor.Inhyrda sjuksköterskor är de som kostar mest …

Företag vill locka tjejer till ingenjörsyrken

För att locka tjejer till ingenjörsyrken skapades Introduce a gril to engineerig-day. I år finns det 3 000 plaster på de 184 företag som representerar sig på IGEday. Det ger företagen en chans att inspirerar tjejer till att vilja lära sig mer om teknik och ingenjörsyrken skriver tidningen …

Arbetslösheten minskar i landet

I slutet av januari hade arbetslösheten i Sverige minskat med fyra procentenheter jämfört med samma period året dessförinnan. Den största förändringen har skett bland utrikes födda, det visar Arbetsförmedlingens senaste siffror.Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska för såväl inrik…